Contact Us

Tongji University:

Dr. Jian Sun (sunjian@tongji.edu.cn)

COTA:

Dr. Haizhong Wang (Haizhong.Wang@oregonstate.edu), or
Dr. Yu Zhang (yuzhang@usf.edu).

CICTP2017 Secretariat:

305,Kunyang Int'l Business Plaza
798 Zhaojiabang Rd.
Shanghai, 200030, P.R.China
Email: cictp@fumed.com.cn

               

1 1 1

BJTU icon
COTA icon

CICTP Conferences

CICTP 2018

Contact

Tongji University:
Dr. Jian Sun (sunjian@tongji.edu.cn)


COTA:
Dr. Haizhong Wang (Haizhong.Wang@oregonstate.edu), or
Dr. Yu Zhang (yuzhang@usf.edu).